Örebro - måndag 31 augusti 2009.

 

Hej.

Träff med soc på fm.

Ny tjej börjar i morgon.

 

Ytterligare en träff med soc.

Vi pratade uppföljning, prover och opiatprogram.

Valet ligger hos tjejen.

Vi får se vad det blir.

 

På kvällen var det fotboll med gruppen.

Ösk vann med 2-0 mot Gävle.

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson

 


Örebro - måndag 31 augusti 2009.

 

Hej.

Träff med soc på fm.

Ny tjej börjar i morgon.

 

Ytterligare en träff med soc.

Vi pratade uppföljning, prover och opiatprogram.

Valet ligger hos tjejen.

Vi får se vad det blir.

 

På kvällen var det fotboll med gruppen.

Ösk vann med 2-0 mot Gävle.

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson

 


Örebro - måndag 31 augusti 2009.

 

Hej.

Träff med soc på fm.

Ny tjej börjar i morgon.

 

Ytterligare en träff med soc.

Vi pratade uppföljning, prover och opiatprogram.

Valet ligger hos tjejen.

Vi får se vad det blir.

 

På kvällen var det fotboll med gruppen.

Ösk vann med 2-0 mot Gävle.

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson

 


Örebro promotion - Örebro fredag 28 augusti 2009.


Hej.

En mycket bra och lärorik dag.

Började dagen med en Örebro promotionfrukost på O´Larys.

Bra med alla dessa företagskontakter som jag hoppas ska kunna ge jobb och praktik till dom som är inskrivna hos mig på Goodlife.

Pratade om snickarjobb/praktik 2010 med en kille.

Vi får se.

 

Sedan var det handledning/coaching med Göran Wickström från Wipro AB. (se länk)

En alldeles fantastisk och kunnig kille.

Jag är såååå glad att han tar sig tid med mig.

Han ger mig inspiration, kunskap och mod.

 

Efter lunch hade jag träff med Lotta som ska hjälpa mig med min administration och dokumentation. Hon har 25 års erfarenhet av detta.

Jag är mycket tacksam att ha så kunniga medarbetare.

Det gör att jag kan koncentrera mig på klientarbetet.

 

Imorgon blir det spinning mellan 10 och 11 på njoy.

 

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                          

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson

 

 

Hej.

En mycket bra och lärorik dag.

Började dagen med en Örebro promotionfrukost på O´Larys.

Bra med alla dessa företagskontakter som jag hoppas ska kunna ge jobb och praktik till dom som är inskrivna hos mig på Goodlife.

Pratade om snickarjobb/praktik 2010 med en kille.

Vi får se.

 

Sedan var det handledning/coaching med Göran Wickström från Wipro AB. (se länk)

En alldeles fantastisk och kunnig kille.

Jag är såååå glad att han tar sig tid med mig.

Han ger mig inspiration, kunskap och mod.

 

Efter lunch hade jag träff med Lotta som ska hjälpa mig med min administration och dokumentation. Hon har 25 års erfarenhet av detta.

Jag är mycket tacksam att ha så kunniga medarbetare.

Det gör att jag kan koncentrera mig på klientarbetet.

 

Imorgon blir det spinning mellan 10 och 11 på njoy.

 

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                          

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson


Örebro torsdag 27 augusti 2009.


Ett ”nymöte” på morgonen.

Andra gången vi träffades.

Hon vill nu söka till tjejgruppen.

 

Träffade en kille som vill söka till Beroendecentrums opiatprogram.

Han ville veta lite vad som gäller och hur man söker.

Vi ska ses igen nästa vecka.

 

Tog bilen och åkte till Kriminalvårdsanstalten Skänninge.

Bra bemötande.

Hälsade på två killar.

Den ena glad den andra ledsen.

 

På kvällen var det killgrupp.

Nu är jag rejält trött.

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                           

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson


Lycklig i hela kroppen - Örebro onsdag 26 augusti 2009.

Varje gång du faller, skall du ta upp något...

                                            (Oswald Avery)

 

 

Hej.

Träffade en ”gammal” kille som var med i gruppen för tio år sedan.

Han är fortfarande drogfri. STOR respekt.

 

Lunch med en av killarna.

Vi pratade om sommaren som gått och familjerelationer.

 

Vilade några timmar på em.

Sent besök på mottagningen.

Vi pratade om dagsläget. Lite tungt just nu.

Vi pratade också om framtida utbildningar och jobb.

 

Sedan drog vi till njoy och dansade loss i vild afrodans.

Ny tjej som höll i det.

Hon var mycket bra.

Känner mig lycklig i hela kroppen.

 

 

 

 

 

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                          

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson

 


Hembesök - Örebro tisdag 25 augusti 2009.

 

Hej.

Nu är jag igång igen efter sommaruppehållet.

Det var lite trögt att komma igång med bloggandet.

 

Först en kort rapport om läget med synpunkterna från länsstyrelsen.

Det kommer att börja jobba en jätteduktig tjej hos mig.

Hon ska hjälpa mig med pappersarbete.

Så jag kan koncentrera mig på klientarbetet fullt ut.

Jag är mycket nöjd med detta och det kommer också länsstyrelsen att vara. Ska träffa dom i oktober för uppföljning.

 

Började dagen med ett möte på soc.

Träffade ett par barnhandläggare och en tjej som sökt hjälp hos mig.

Mycket bra möte.

 

Ringde runt till folk som hört av sig.

Det är många som vill börja hos mig nu.

 

Hembesök i Varberga. Pratade framtida planer.

 

På kvällen var det tjejgrupp. Alla var på bra humör.

Det kommer att bli en fantastisk höst. Vi har mycket spännande på gång.

 

Hembesök i Varberga innan jag åkte hem.

 

 

 

 

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                          

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson


SILVERBRÖLLOP - Örebro tisdag 11 augusti 2009.

I dag har Susanne och jag varit gifta i 25 år. Mot alla odds. Det var inte många som trodde på oss. Tvärtom "Du Susanne till Skåne och du Hasse till Norrland på behandlingshem". Men vi gjorde tvärtom. Vi gifte oss. Båt från Tekniska museet(nu Harrys) ut till en ö på Hjälmaren. Ha ha ha...

 

 

Vår bröllopsmusik på ön. Bob Dylans Forever Young


På ön växte kärleksört och solen sken.
Hasse Eriksson spelade gitarr och sjöng, Micke Ekberg spelade klarinett.

Så vackert, så vackert.

 
I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                          

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson

 


Örebro tisdag 4 augusti 2009.

Angående länsstyrelsens synpunkter på min verksamhet har jag förståelse för kritiken om dokumentation. Min absoluta största svaghet. Dessa papper. Men jag tar synpunkterna på största allvar och har i dag anställt en mycket erfaren läkarsekreterare som kommer att hjälpa mig att reda ut det hela. Känns mycket bra. För övrigt var det inga synpunkter på själva vården.

Nu kör vi.

FIGHT FOR GOODLIFE.

 

 

 

I morgon blir det en bra dag.

Sköt om dig och håll fast vid dina drömmar.                          

Kärlek och respekt.

Hasse Arvidsson


Publicera den, så kan folk läsa att de inte har nått att säga om behandlingen / S


Tillsyn enligt 13 kap 3 § socialtjänstlagen, (SoL) av öppenvårdsenheten Hasse Arvidsson Goodlife AB i Örebro kommun

Beslut
Verksamheten uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för följande brister*:

Dokumentation
• det saknas genomförandeplaner som visar hur behandlingen ska utföras,
• det saknas journalanteckningar som visar hur insatserna för den enskilde genomförs och utvecklas,

Kvalitet och ledningssystem
• det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten

Verksamheten ska, senast den 1 oktober 2009, redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade bristerna.

*De förhållanden som identifierats vid granskningen och som inte överensstämmer med lagstiftning och dess förarbeten, förordning, föreskrifter, allmänna råd, rättspraxis och JO:s uttalanden.

Bakgrund till tillsynen
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården under 2008-2010. Länsstyrelserna ska, utifrån genomförd tillsyn när det gäller öppenvårdsverksamheter, svara Ja, Delvis eller Nej på följande fyra nyckelfrågor;

1. Erbjuder öppenvården insatser av god kvalitet utifrån individens behov?
2. Är den enskilde delaktig i planering och uppföljning och har möjlighet att påverka den behandling den får?
3. Uppmärksammas barns- och andra närståendes situation?
4. Finns brister i samverkan som innebär att personer med missbruk eller beroende inte får sina vårdbehov tillgodosedda?

Grunden för länsstyrelsernas tillståndsgivning och tillsyn av enskilda verksamheter är rättssäkerhets- och kvalitetsaspekten för brukarna, i det här fallet vuxna missbrukare. Denna tillsyn avser en enskild öppenvårdsverksamhet, Hasse Arvidsson Goodlife AB som har Länsstyrelsens tillstånd att bedriva öppen verksamhet för vård under begränsad del av dygnet jml. 7 kap 1 § 4 p. SoL.

Genomförande
Tillsynen har genomförts vid besök hos verksamheten och inkluderat intervju av föreståndare tillika enda personal, granskning av dokumentation och frågor till brukarna. Metodmässigt har intervjuerna genomförts med hjälp av så kallade tillsynsmallar med frågor som är relevanta för tillsynen.

Innan besöket delgavs verksamheten innehållet i tillsynsmallarna som sedan utgjorde grunden för tillsynen. Mallarna har sedan kompletterats med frågor om personalsammansättning inkluderande tjänstgöringstid och relevant utbildning. Tillsynsunderlaget har därefter kommunicerats verksamheten och ett antal brukare getts möjlighet lämnat sina synpunkter i en så kallad brukarenkät. Slutligen har synpunkter inhämtats från ett antal uppdragsgivare och samverkansparter.

Redovisning av tillsynen
Tillsynsunderlaget visar följande:

Verksamhetsfrågor
Insatserna ges i form av bistånd enligt socialtjänstlagen.

Tillgänglighet
Det är för närvarade mer än tre veckors kö till verksamheten.
Lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättningar i och med att de ligger i markplan. Dock är inte toaletten anpassad för rullstolsburna personer. I övrigt bedöms lokalerna ändamålsenliga för verksamheten.

Den primära målgruppen är män och kvinnor med alkohol- och/eller drogproblem, vilket också är den målgrupp som finns i verksamheten i dagsläget. Målgruppen kommer i kontakt med verksamheten huvudsakligen genom ”mun till mun” metoden och delvis via Hasse Arvidssons webblogg på Internet.

Samverkan
Verksamheten samverkar med socialtjänsten, frivården, Beroendecentrum och infektionskliniken på Örebro läns landsting och frivilligorganisationer.

Hälso- och sjukvård
Verksamheten erbjuder ingen hälso- och sjukvård relaterat till missbruks- och beroendeproblematiken utan hänvisar till gängse utbud i samhället.

Barn- och närståendeperspektivet
Hasse Arvidsson känner till anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och har rutiner för hur barn och andra närstående till personer med missbruks- och beroendeproblematik ska uppmärksammas. Samtal förs med målgruppen om missbrukets konsekvenser för barn och andra närstående. Eventuella behov av stödinsatser till barn med missbrukande föräldrar tillgodoses genom kontakt med socialtjänsten eller andra förekommande samhällsinsatser. Närstående erbjuds samtal vid behov om samtycke finns från den inskrivne.

Utrednings-/bedömningsmetoder
Inga standardiserade bedömningsinstrument används vid bedömning av målgruppens hjälpbehov eller för uppföljning efter avslutad behandling. Bedömningen av hjälpbehoven är oftast redan gjord när behandlingen på Hasse Arvidsson Goodlife AB påbörjas.

Dokumentation
Den dokumentation som sker är de målbilder på blädderblock som används som en del i behandlingen samt uppföljningsrapporter till uppdragsgivarna en gång per månad. Arvidsson hävdar att genomförda insatser dokumenteras fortlöpande och avser då uppföljningsrapporterna till uppdragsgivarna.
När det gäller genomförandeplaner hänvisar Hasse Arvidsson till uppdragsgivarna. Varken genomförandeplaner eller löpande dokumentation fanns att ta del av i verksamheten.

Uppföljningsrapporter och mallar för dessa samt förteckning över inskrivna personer och uppdragsgivare förvarar Hasse Arvidsson i privat dator i hemmet.

Delaktighet/brukarmedverkan
De inskrivna deltar vid framtagandet av vårdplanen och undertecknar den. Regelbundna uppföljningar i form av uppföljningsrapporter till uppdragsgivarna sker där de inskrivnas åsikter noteras. De inskrivna vet vilka metoder som används och erbjuds i verksamheten.

Det saknas riktlinjer/rutiner för att samla in och använda synpunkter från dem som berörs av verksamheten för att förebygga fel och brister samt utveckla verksamheten. Verksamheten har inte sedan 2001 utvärderat hur de inskrivna uppfattar sin delaktighet i utformningen av behandlingen.

Personal/kompetens
Hasse Arvidsson har en fritidspedagogexamen från 1979 samt femton års erfarenhet av återfallsprevention i grupp. Hasse Arvidsson har sedan tidigare haft ett eget missbruk.
I och med att Hasse Arvidsson ensam driver och arbetar i verksamheten kan han själv välja vad och när han vill utveckla sin kompetens. För närvarande handleds Hasse Arvidsson av Göran Wickström, ledarskaps- och organisationskonsult.

Behandling
Vid tillsynsbesöket fanns 13 personer, fem kvinnor och åtta män inskrivna. Missbruket handlar om alkohol och narkotika med en utveckling mot alltmer blandmissbruk.
Behandlingsmetoden är strukturerad återfallsprevention och motiverande samtal samt social träning.

Kvalitet och ledningssystem
Verksamhetens processer och behandlingsmetoder finns dokumenterade. Hasse Arvidsson Goodlife AB saknar uppföljningsbara mål för verksamheten och riktlinjer eller rutiner för utvärdering av verksamhetens effekter för målgruppen.

Säkerhet och etik
Etiska riktlinjer finns för verksamheten vilka det informeras om vid starten av behandlingen och påminns om vid varje behandlingstillfälle. Dokumenterad hot- och våldsplan saknas.

Synpunkter från brukare
En brukare valde att besvara erbjuden enkät och var mycket nöjd med behandlingen på Hasse Arvidsson Goodlife AB. Brukaren betonade ärlighet och öppenhet som viktiga faktorer. Brukaren sade sig också veta vem som dokumenterade behandlingen i verksamheten och hade även tagit del av den.

Synpunkter från uppdragsgivare och samverkansparter
Enligt intervjuade uppdragsgivare och samarbetsparter upprättas en vårdplan för klienterna. Rapporteringen från Hasse Arvidsson Goodlife AB uppfattas i vissa fall som innehållsmässigt bristfällig då de sker utifrån blanketter som främst rör antal träffar/samtal, aktiviteter och utfall av drogtester och inte återspeglar behandlingsutvecklingen. Blanketterna hänvisar, för mer information, till Hasse Arvidsson webblogg på Internet.

Tillämpad lagstiftning
Socialtjänstlagen (SoL) (se bilaga)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) (se bilaga)

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2006:5 (s) angående
dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, föreskrivs i 6 kap. ”Dokumentation i samband med genomförande av insatser” när det gäller:

Genomförandeplan
Föreskrifter
1 § I 11 kap. 5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bl.a. bestämmelser om vad som skall framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats.

Allmänna råd
Hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt.
Genomförandeplanen bör i regel upprättas inom den verksamhet som svarar för det praktiska genomförandet, och med utgångspunkt i ett beslut om en insats och målet för insatsen beskriva hur den praktiskt skall genomföras

Av planen bör det bl.a. framgå
• om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,
• vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
• när och hur insatsen eller delar av den skall genomföras,
• på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
• vilka personer som har deltagit i planeringen,
• när planen har fastställts, och
• när och hur planen skall följas upp.

Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt.

Länsstyrelsens kommentar
Hasse Arvidsson Goodlife AB har inte kunnat presentera genomförandeplaner, upprättade i enlighet med lagstiftningens intentioner, för de inskrivna i verksamheten.

Personakt hos den som genomför en insats
Föreskrifter
2 § Genomförandet av ett beslut om en insats skall dokumenteras fortlöpande.

Allmänna råd
Om en beslutad insats genomförs av den beslutande nämnden, bör dokumentationen som rör handläggningen av ärendet och genomförandet av insatsen hållas samman i en och samma personakt. När det är lämpligt bör delar av personakten finnas tillgänglig hos den som praktiskt genomför insatsen.

Om en beslutad insats genomförs i enskild verksamhet eller av en annan nämnd än den beslutande, bör dokumentationen under genomförandet hållas samman i en personakt som upprättas hos den som genomför insatsen.

En sådan akt bör bl.a. innehålla uppgifter om
• den nämnd som har fattat beslut i ärendet,
• när beslutet har fattats,
• beslutets innehåll, och
• handläggarens namn, eller namnet på någon annan tjänsteman hos den nämnd som har fattat beslut i ärendet, samt adress, telefonnummer och e-postadress.

Länsstyrelsens kommentar
Hasse Arvidsson Goodlife AB har inte kunnat presentera någon sådan personakt eller dokumentation, upprättade i enlighet med lagstiftningens intentioner, för de inskrivna i verksamheten utan hänvisar till uppdragsgivaren. Uppgifter om inskrivna personer, innehåll i beslut, handläggares namn, nämnd m.m. förvarar Hasse Arvidsson i privat dator i hemmet.

Journal hos den som genomför en insats
Genomförandet av ett beslut om en insats bör dokumenteras i en journal, oavsett om insatsen genomförs av den nämnd som har fattat beslut i ärendet, av en annan nämnd än den beslutande eller i enskild verksamhet.

Av journalen bör det bl.a. framgå
• när insatsen eller olika delar av insatsen har påbörjats,
• när genomförandeplanen har upprättats,
• på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över det praktiska genomförandet av insatsen,
• om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat genomföras som planerat,
• när genomförandeplanen har följts upp och reviderats,
• vad som har kommit fram av betydelse vid kontakter med den enskilde eller andra som har lämnat uppgifter i samband med genomförandet,
• om den som genomför insatsen har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL,
• när en handling har kommit in eller upprättats, och
• när insatsen har avslutats och av vilka skäl.

Länsstyrelsens kommentar
Hasse Arvidsson Goodlife AB har inte kunnat presentera sådana journaler, upprättade i enlighet med lagstiftningens intentioner, för de inskrivna utan hänvisar till uppdragsgivarna och de rapporter som skickas till uppdragsgivarna.

Kvalitetsarbete
Av socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § framgår att:
Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.
För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Länsstyrelsens kommentar
Hasse Arvidsson Goodlife AB har inte kunnat presentera någon dokumentation som visar att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

När det gäller avsaknad av ett systematiskt kvalitetsarbete uppmärksammar Länsstyrelsen verksamheten på att:
– det saknas system för att följa upp att verksamhetens mål är uppnådda,
– det saknas riktlinjer och rutiner för utvärdering av verksamhetens effekter för målgruppen,
– det saknas sammanställning av hur den enskilde uppfattar sin delaktighet i utformningen av behandlingen,
– det saknas riktlinjer och rutiner för att samla in synpunkter för att förebygga fel och brister samt att utveckla verksamheten,
– det saknas dokumenterad hot- och våldsplan för verksamheten

Bedömning
Enligt Länsstyrelsens bedömning är det rimligt att de krav på kunskap och kompetens som enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2003:20, åvilar en föreståndare för ett HVB även är tillämpligt på en föreståndare för en enskild öppenvårdsverksamhet. Detta gäller inte minst föreståndarens ansvar för att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsynen.

Nuvarande lagstiftning gällande dokumentation och kvalitetsarbete ställer högre krav på en enskild verksamhet än vad granskningen av Hasse Arvidsson Goodlife AB visat. Det faktum att verksamheten inte har någon form av dokumentation, förutom de målbilder på blädderblock som används som en del av behandlingen, kan inte anses svara mot lagstiftningens krav på dokumentation.

Att i rapporteringen av behandlingsutvecklingen till uppdragsgivarna hänvisa till den egna webbloggen på Internet är enligt Länsstyrelsens bedömning direkt olämpligt och tyder på okunskap om de lagar och föreskrifter som omgärdar en tillståndspliktig verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Att förvara personuppgifter rörande målgruppen för verksamheten på dator i det egna hemmet bedömer Länsstyrelsen inte vara i enlighet med lagens intentioner när det gäller handlingar som rör enskildas personliga förhållanden. De ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Verksamheten saknar dessutom rutiner för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

När det gäller regeringsuppdragets fyra nyckelfrågor gör Länsstyrelsen följande bedömning:
1. Erbjuder öppenvården insatser av god kvalitet utifrån individens behov?
– Delvis, svårt att bedöma i och med bristerna i dokumentation och kvalitetsarbete.
2. Är den enskilde delaktig i planering och uppföljning och har möjlighet att påverka den behandling den får?
– Delvis. Ja, såvitt framgår av intervjusvaren. Går dock inte går att utläsa av dokumentationen.
3. Uppmärksammas barns- och andra närståendes situation?
– Ja
4. Finns brister i samverkan som innebär att personer med missbruk eller beroende inte får sina vårdbehov tillgodosedda?
- Nej

Detta innebär, enligt Länsstyrelsens bedömning, att verksamheten Hasse Arvidsson Goodlife AB till stora delar bedrivs i strid med gällande lagar och föreskrifter. Föreståndaren lever inte upp till de krav på kunskap, kompetens och ansvar som Socialstyrelsens föreskrifter för en föreståndare av en enskild verksamhet förutsätter. Ytterst innebär det därmed brister när det gäller rättssäkerhets- och kvalitetsaspekten för brukarna och föranleder Länsstyrelsen att kritisera verksamheten.

I detta ärende har socialkonsulent Åsa Svensson beslutat och socialkonsulent Hans Askerlund varit föredragande.
I den slutliga handläggningen har gruppledare Annika Algeblad deltagit.

Åsa Svensson
Hans Askerlund

Bilaga
Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap.
2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.
---
Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap.
5 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.
---

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS;

Fel och brister i verksamheten
Föreskrifter
3 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för hur fel och brister i verksamheten skall identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder skall följas upp. De erfarenheter som gjorts i samband med uppkomna fel och brister skall utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.
Kvalitetsarbetet skall vidare omfatta en bedömning av vilka fel och brister som kan komma att uppstå vid planerade förändringar i verksamheten. Den bedömning som gjorts skall användas som ett underlag för att minimera risken för att fel och brister uppkommer.
I 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS finns bestämmelser om anmälan av allvarliga missförhållanden.

Synpunkter och klagomål på verksamheten
Föreskrifter
4 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer för att
• förebygga fel och brister,
• utveckla verksamheten, och
• identifiera nya eller ej tillgodosedda behov.

Personal- och kompetensförsörjning
Föreskrifter
5 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att
• det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag,
• personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna, och
• personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Försörjning av varor och tjänster
Allmänna råd
För att, i enlighet med 3 kap. 3 § tredje stycket SoL och 6 § första stycket LSS, garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet bör ledningssystemet säkerställa att det vid formuleringen av kriterier inför en upphandling särskilt uppmärksammas sådana kriterier som bidrar till att de varor och tjänster som tillhandahålls är av god kvalitet.

Uppföljning och utvärdering av verksamheten
Föreskrifter
6 § Ledningssystemet skall säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling.

Allmänna råd
Uppföljningen och utvärderingen bör bl.a. göras utifrån
• hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen,
• hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov, samt
• hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamhetens kvalitet.

RSS 2.0