Ny medarbetare.

Vi har under många år haft ett högt tryck på Goodlife med många som söker stöd och hjälp av olika anledningar. Vi har länge letat efter en medarbetare som passar in i verksamheten för att kunna matcha och möta det allt ökande behovet av insatser.

Goodlife hälsar Kristofer Musikka välkommen som ny medarbetare, kristoffer har egna erfarenheter av missbruk och behandling.
Har nu lagt en socionomexamen till sina tidigare erfarenheter. (Örebro universitet 210 p)En kompetens som kommer att tillföra nya dimensioner i klientarbetet vid grupparbete, utredningar, samtalsarbete samt vara en tillgång i kontakten med olika myndigheter.

Kristofer har under sin utbildning skrivit C-uppsats ”Man kan inte straffa bort ett beteende” – En kvalitativ studie om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende utifrån ett brukarperspektiv.
Kristofer har fortlöpande under sin utbildning haft kontakt med Goodlife genom att i perioder aktivt deltagit i verksamheten samt erhållit handledning.

Kristofer har delegation rörande beslutanderätt i olika klientfrågor men det yttersta ansvaret vilar hos Hasse.

I verksamheten finns sedan tidigare också Lotta Molin som sköter fakturering mm.

Kärlek och respekt
Hasse Arvidsson


RSS 2.0